E-learning


Pracujete v kanceláři?

Jste manažer malého nebo středního podniku nebo startupu?

Chcete snížit svoji spotřebu energie a náklady na energii?

Začněte váš bezplatný E-learningový kurz právě teď!

Vyberte moduly ze seznamu níže a klikněte na vybranou kapitolu. Na konci každého modulu najdete sebehodnotící kvíz - otestujte se sami a získejte šanci získat e-learningový certifikát START2ACT.

Please note that we can issue cetificates only for registered users.
If you don't have an account yet you can register here.

Tento modul představí základy úspor energie v oblasti osvětlení, vzduchotechniky a kancelářského vybavení.

V první kapitole získáte cenné informace o tom, jak využít výhody přirozeného osvětlení.

Ve druhé kapitole se zaměříme na opatření nezbytná pro modernizaci systému HVAC (vytápění, větrání a klimatizace) a jeho využití energeticky efektivním způsobem, který zajišťuje pohodlí pro všechny zaměstnance.

Třetí a poslední kapitola modulu se zaměřuje na podíl spotřeby energie generované kancelářskými zařízeními a dalšími zařízeními a způsoby, jak spotřebu snížit.

V tomto modulu se můžete naučit, jak být energeticky efektivní nejen v práci, ale také doma.

START2ACT vám ukáže, jak účinně chránit a izolovat váš domov od chladných teplot bez použití nadměrného množství energie spotřebované vytápěním. Dále se dozvíte, jak odhadnout potenciální úspory energie na vašich elektrických spotřebičích.

Aplikujte doma energeticky úsporná opatření a sledujte znatelný pokles účtů za energie, a zároveň buďte šetrní k životnímu prostředí! Doporučujeme vám podívat se nejdříve na předchozí modul (Energetická účinnost na pracovišti), pro možnosti uplatnění získaných znalostí na pracovišti a doma.

Třetí modul našeho E-learningu se zaměří na témata, která jsou pro manažery společností nejdůležitější.

První kapitola vám poskytne užitečné tipy, jak zapojit své zaměstnance do akčních plánů energetické účinnosti s cílem úspěšně a udržitelně rozvíjet "zelenou" kancelářskou kulturu.

Jako základní kámen efektivního plánování se druhá kapitola zaměří na měření a monitorování spotřeby energie. Pomocí této metody bude manažer schopen úspěšně naplánovat a stanovit cíle pro budoucí snížení spotřeby energie.

Třetí kapitola modulu vám pomůže prozkoumat různé aspekty nákupu a financování investic do energetické účinnosti.